Zagadnienia prawne

III CZP 20/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 7 marca 2016 r.
Data orzeczenia: 19 maja 2016 r.

1. Czy odpowiedzialność za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej, będącej na podstawie art. 546 § 1 w związku z art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialnością solidarną spółek uczestniczących w podziale, odnosi się także do spółki dzielonej, która w jego wyniku zachowuje swój byt prawny oraz

2. Czy w przypadku podziału przez wydzielenie odpowiedzialność spółki przejmującej za zobowiązaniaprzypisane jej w planie podziału obejmuje także zobowiązania o charakterze publiczno - prawnym (podatkowym), również w sytuacji niewydania wobec niej decyzji o odpoowiedzialności za nie, jako osoby trzeciej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 613)?​

Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 maja 2016 r., godz. 15:40
Przejdź do początku