Zagadnienia prawne

III CZP 17/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 22 lutego 2016 r.
Data orzeczenia: 13 maja 2016 r.

Czy przepis art. 22 ust. 2 w zw. z art. 9 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 966) obejmuje swym zakresem nieruchomości drogowe o statusie dróg publicznych, a jeżeli tak to, czy stanowi on samodzielną podstawę umożliwiającą w trybie w nim przewidzianym przejście własności nieruchomości mającej status drogi publicznej na inny podmiot publiczny (Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego) o innym statusie publicznoprawnym; z wyłączeniem regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 460)?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r.

Uprawnienie przewidziane w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 966) nie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 maja 2016 r., godz. 15:19
Przejdź do początku