Zagadnienia prawne

III CZP 16/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 22 lutego 2016 r.
Data orzeczenia: 13 maja 2016 r.

Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługuje roszczenie regresowe o częściowy zwrot tego odszkodowania od innego zakładu ubezpieczeń, będącego stroną umowy ubezpieczenia OC posiadacza tego samego pojazdu mechanicznego?​

III-CZP-0016_16_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r.

Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 824[1] § 2 k.c.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 maja 2016 r., godz. 15:17
Przejdź do początku