Zagadnienia prawne

III CZP 6/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 15 stycznia 2016 r.
Data orzeczenia: 13 maja 2016 r.

Czy pominięcie w postanowieniu o podziale majątku wspólnego, mimo zgłoszenia żądania, orzeczenia w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym uprawnia uczestnika postępowania do wniesienia apelacji od tego rozstrzygnięcia, czy tylko do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r.

Uczestnik postępowania może zaskarżyć apelacją postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego także wtedy, gdy sąd nie zamieści w nim  wyodrębnionego redakcyjnie rozstrzygnięcia w przedmincie wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 maja 2016 r., godz. 15:14
Przejdź do początku