Zagadnienia prawne

III CZP 4/16

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 stycznia 2016 r.
Data orzeczenia: 23 marca 2016 r.

Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U.  z  2012 r., poz. 1112 ze zm.) w zw. z  art. 43[1] k.c.?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r.

Notariusz jest przedsiębiorcą (art. 43[1] k.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 marca 2016 r., godz. 14:12
Przejdź do początku