Zagadnienia prawne

III CZP 61/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 15 czerwca 2015 r.
Data orzeczenia: 26 stycznia 2016 r.

Czy osoba, której po wygaśnięciu stosunku użyczenia przyznano uprawnienie do lokalu socjalnego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 roku poz. 150), obowiązana jest do opłacania odszkodowania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ww. ustawy, w okresie od uprawomocnienia się wyroku eksmisyjnego do złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?​

​Sąd Najwyższy w dniu 1 grudnia 2015 r. postanowił zawiesić postępowanie przed Sądem Najwyższym.

W dniu 26 stycznia 2016 r. SN postanowił podjąć postępowanie - nowa sygn. III CZP 8/16

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lutego 2016 r., godz. 12:02
Przejdź do początku