Zagadnienia prawne

III CZP 47/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 19 maja 2015 r.
Data orzeczenia: 16 września 2015 r.

Czy w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszczalne jest przysposobienie małoletniego z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez rodziców adopcyjnych poprzez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r.

Niedopuszczalne jest orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 września 2015 r., godz. 15:45
Przejdź do początku