Zagadnienia prawne

III CZP 44/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 13 maja 2015 r.
Data orzeczenia: 10 lipca 2015 r.

Czy wyrok ogłoszony po upływie dwóch tygodni od posiedzenia, na którym zamknięto rozprawę, albo którego ogłoszenie po raz kolejny odroczono bez otwarcia rozprawy, powoduje skutki procesowe braku ogłoszenia wyroku
w przypadku odpowiedzi pozytywnej,
czy stanowi to przeszkodę do zaskarżenia wyroku?​

III-CZP-0044_15_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r.

Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji z naruszeniem art. 326 § 1 zdanie drugie k.p.c. nie wpływa na dopuszczalność apelacji.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 lipca 2015 r., godz. 14:38
Przejdź do początku