Zagadnienia prawne

III CZP 39/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 28 kwietnia 2015 r.
Data orzeczenia: 25 czerwca 2015 r.

​Czy w związku z wnioskiem wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z ruchomości dłużnika (art. 844 i nast. k.p.c.) - w stanie prawnym w dacie wszczęcia postępowania egzekucyjnego 26.05.2000 r. - bezczynność organu egzekucyjnego przy braku czynności wierzyciela po wysłuchaniu go w trybie art. 827 k.p.c.-prowadzi do umorzenia postępowania z mocy prawa z art. 823 k.p.c.?

Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 czerwca 2015 r., godz. 15:45
Przejdź do początku