Zagadnienia prawne

III CZP 30/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 31 marca 2015 r.
Data orzeczenia: 18 czerwca 2015 r.

Czy przepis art. 1165 k.p.c. w zakresie, w którym przewiduje odrzucenie pozwu w razie podniesienia przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu pojednawczym odnośnie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej​?

III-CZP-0030_15_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 10:11
Przejdź do początku