Zagadnienia prawne

III CZP 25/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 12 marca 2015 r.
Data orzeczenia: 28 maja 2015 r.

Czy przysługuje zażalenie na zarządzenie przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od skargi o wznowienie postępowania?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r.

​Na zarządzenie przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty sądowej przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 maja 2015 r., godz. 15:53
Przejdź do początku