Zagadnienia prawne

III CZP 116/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 31 grudnia 2014 r.
Data orzeczenia: 13 marca 2015 r.

Czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r.

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 marca 2015 r., godz. 16:15
Przejdź do początku