Zagadnienia prawne

III CZP 114/14

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 29 grudnia 2014 r.
Data orzeczenia: 19 maja 2015 r.

Czy szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2013.1226) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, w wyniku której konieczne jest ponowne wykonanie czynności agrotechnicznych przygotowujących pole do zasiewu?​

III-CZP-0114_14_p.pdfPostanowienie SN w sprawie sygn. akt III CZP 62/14

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r.

Szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 maja 2015 r., godz. 15:31
Przejdź do początku