Zagadnienia prawne

III CZP 110/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 12 grudnia 2014 r.
Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

​Czy w sprawach o uchylenie (wygaśnięcie, ustalenie nieistnienia) obowiązku alimentacyjnego strona pozwana jest z mocy ustawy zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

W sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego pozwany nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 lutego 2015 r., godz. 15:36
Przejdź do początku