Zagadnienia prawne

III CZP 106/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 18 listopada 2014 r.
Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

​Czy przejście obowiązków, o którym mowa w art. 788 § 1 k.p.c., następuje w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę akcyjną?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

Przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 584[2] § 1 k.s.h.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 lutego 2015 r., godz. 15:35
Przejdź do początku