Zagadnienia prawne

III CZP 104/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 13 listopada 2014 r.
Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

​Czy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przez organ egzekucyjny w trybie art. 889 § 1 k.p.c. jest skuteczne w odniesieniu do zgromadzonych na tym rachunku środków niepodlegających egzekucji z mocy art. 831 § 1pkt 2a k.p.c.?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

Zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 lutego 2015 r., godz. 15:34
Przejdź do początku