Zagadnienia prawne

III CZP 102/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 29 października 2014 r.
Data orzeczenia: 26 lutego 2015 r.

​Czy stan zdrowia strony, u której stwierdzono chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe uzasadnia badanie przez sąd z urzędu ewentualnej nieważności oświadczenia tej strony o ustanowieniu pełnomocnika procesowego, skutkującej nieważnością postępowania z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika (art. 379 pkt 2 k.p.c.)?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r.

Osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność procesową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 lutego 2015 r., godz. 15:33
Przejdź do początku