Zagadnienia prawne

III CZP 100/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 15 października 2014 r.
Data orzeczenia: 19 lutego 2015 r.

​Czy zażalenie wniesione w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia bezpośrednio do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie, jest zażaleniem wniesionym z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 395 § 2 k.p.c.?

III-CZP-0100_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r.

Przewidziany w art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie (art. 397 § 2 zdanie pierwsze w związku z art. 369 § 3 k.p.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 lutego 2015 r., godz. 15:08
Przejdź do początku