Zagadnienia prawne

III CZP 90/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 4 września 2014 r.
Data orzeczenia: 3 grudnia 2014 r.

I. Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego spółki akcyjnej i wykreśleniu jej z rejestru byli akcjonariusze tej spółki sa uprawnieni do dochodzenia przypadających im należności z majątku, który ujawniony został po wykreśleniu spółki z rejestru, a jeżeli tak, to w jakim powinno nastąpić to trybie?;
II. w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie I,
czy w sytuacji, o jakiej mowa w tym pytaniu, konieczne jest podjęcie czynności zmierzających do przywrócenia wpisu w rejestrze w celu dokonania likwidacji poza postępowaniem upadłościowym, (które zostało już zakończone)?​

III-CZP-0090_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r.

​W razie ujawnienia po wykreśleniu spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców majątku spółki nie objętego likwidacją, stosuje się w drodze analogii przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące likwidacji spółki akcyjnej w organizacji.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 grudnia 2014 r., godz. 10:02
Przejdź do początku