Zagadnienia prawne

III CZP 79/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 lipca 2014 r.
Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

Czy w egzekucji czynności zastępowalnych wszczętej na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c., w toku której umocowano wierzyciela do wykonania tychże czynności na koszt dłużnika, organ egzekucyjny dokonujący rozliczenia sumy przyznanej wierzycielowi od dłużnika potrzebnej do wykonania czynności, uprawniony jest do badania prawidłowości jej wykonania i uwzględnienia w końcowym rozliczeniu przyznanej sumy ewentualnej wadliwości zrealizowanych pezez wierzyciela czynności zastępczych?​

III-CZP-0079_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 grudnia 2014 r., godz. 9:55
Przejdź do początku