Zagadnienia prawne

III CZP 73/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 8 lipca 2014 r.
Data orzeczenia: 5 listopada 2014 r.

1. Czy przekazanie sądowi właściwemu skargi na czynności komornika wniesionej do sądu niewłaściwgo miejscowo powinno nastąpić w formie postanowienia sądu czy zarządzenia przewodniczącego?
2. Czy w przypadku przekazania skargi postanowieniem sądu do oceny zachowania terminu do jej wniesienia (art. 767 § 4 k.p.c.) znajduje zastosowanie art. 200 § 3 k.p.c?

III-CZP-0073_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2014 r.

​Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 listopada 2014 r., godz. 13:46
Przejdź do początku