Zagadnienia prawne

III CZP 71/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 2 lipca 2014 r.
Data orzeczenia: 10 października 2014 r.

Czy przepis art. 939 § 4 k.p.c. poprzez art. 615 k.p.c. ma zastosowanie do roszczń zarządcy sądowego ustanowionego w oparciu o przepis art. 203 k.c.?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2014 r.

Zarządca ustanowiony na podstawie art. 203 k.c. może dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na wspólną nieruchomość tylko w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym zarządu związanego ze współwłasnością tej nieruchomości.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 grudnia 2014 r., godz. 9:53
Przejdź do początku