Zagadnienia prawne

III CZP 69/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 30 czerwca 2014 r.
Data orzeczenia: 16 października 2014 r.

Czy norma art. 120 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (jedn. tekst Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) wyłącza odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną nieumyślnie przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych podmiotowi pośrednio poszkodowanemu, także wówczas, gdy z przyczyn innych niż faktyczne, możliwość wyrównania jej przez pracodawcę jest wykluczona?​

III-CZP-0069_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

​Sprawa zdjęta z wokandy

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 października 2014 r., godz. 15:45
Przejdź do początku