Zagadnienia prawne

III CZP 66/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 24 czerwca 2014 r.
Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

​Czy wniesienie powództwa o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przez Sąd, z którego działalnością strona wiąże powstanie roszczenia odszkodowawczego, stanowi przeszkodę do rozpoznania sprawy przez ten Sąd, w rozumieniu art. 44 k.p.c.?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

Wniesienie pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia do sądu, który wydał to orzeczenie, nie stwarza przeszkody przewidzianej w art. 44 k.p.c.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 grudnia 2014 r., godz. 9:50
Przejdź do początku