Zagadnienia prawne

III CZP 56/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 28 maja 2014 r.
Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

Czy w postępowaniu rejestrowym o wykreślenie z rejestru upadłego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ) syndyk, który złożył wniosek o wykreślenie na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. w zw. z art. 649[3] § 1 k.p.c., jest uczestnikiem tego postępowania?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:
Czy syndyk, który złożył wniosek o wykreślenie z rejestru upadłego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)  ma interes w zaskarżeniu orzeczenia zgodnego z jego wnioskiem, jeśli istnieje obiektywna potrzeba uchylenia takiego orzeczenia?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

Syndyk, który na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. złożył wniosek o wykreślenie upadłej spółki z rejestru może zaskarżyć orzeczenie zgodne z jego wnioskiem.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 grudnia 2014 r., godz. 9:51
Przejdź do początku