Zagadnienia prawne

III CZP 53/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 maja 2014 r.
Data orzeczenia: 11 września 2014 r.

Czy jest możliwym uwzględnienie powództwa, którym powód domaga się zasądzenia na jego rzecz odsetek w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, w tym za okres po dniu wydania wyroku?​

III-CZP-0053_14_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r.

Dopuszczalne jest orzeczenie o odsetkach za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas opóźnienia po wydaniu wyroku zasądzającego to świadczenie, także wtedy, gdy wysokość odsetek została określona na podstawie stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 grudnia 2014 r., godz. 9:52
Przejdź do początku