Zagadnienia prawne

III CZP 48/14

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 7 maja 2014 r.
Data orzeczenia: 30 października 2014 r.

​Czy w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 3 p.g.k. wnioskodawcą w postępowaniu sądowym o rozgraniczenie jest strona postępowania administracyjnego, która żąda przekazania sprawy sądowi, niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy, czy też strona, na której wniosek wszczęto  administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe?

Uzasadnienie wniosku
 (Serwis internetowy Rzecznika Praw Obywatelskich)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2014 r.

W razie przekazania sądowi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości wszczętej na wniosek (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) wnioskodawcą w postępowaniu sądowym pozostaje osoba, która złożyła wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 października 2014 r., godz. 11:50
Przejdź do początku