Zagadnienia prawne

III CZP 13/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 lutego 2012 r.
Data orzeczenia: 20 kwietnia 2012 r.

Czy pod pojęciem "dróg ekspresowych" użytym w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) należy rozumieć każdy rodzaj drogi ekspresowej, określonej w art. 4 pkt. 10 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 19 poz. 115), zaliczonej do sieci autostrad i dróg ekspresowych, niezależnie od nadania im statusu drogi płatnej poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie delagacji zawartej w treści art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o  autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2571)?​

III-CZP-0013_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

​TEZA: Jeżeli postanowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. wydane zostało przez sąd drugiej instancji w warunkach nieważności  postępowania, Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały.

III-CZP-0013_12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lipca 2012 r., godz. 13:44
Przejdź do początku