Zagadnienia prawne

III CZP 42/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 29 kwietnia 2014 r.
Data orzeczenia: 11 grudnia 2014 r.

Czy w odniesieniu do roszczeń szkoły wyższej przeciwko byłemu studentowi z tytułu niezapłaconego czesnego znajduje zastosowanie dwuletni termin przedawnienia z art. 751 pkt 2 k.c. czy też dziesięcioletni przewidziany w przepisie art. 118 k.c.?​

Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 grudnia 2014 r., godz. 15:43
Przejdź do początku