Zagadnienia prawne

III CZP 39/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 kwietnia 2014 r.
Data orzeczenia: 6 maja 2014 r.

Czy żądanie podmiotu określonego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011.231.1376) skierowane do komornika sądowego o opłatę za udzielenie informcji niezbędnych do prowadzenia egzekucji może być rozpoznane w drodze skargi na czynności komornika, który w toku egzekucji odmówił uiszczenia opłaty?​

​Zwrot akt z powodu braków formalnych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 maja 2014 r., godz. 10:27
Przejdź do początku