Zagadnienia prawne

III CZP 34/14

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 11 kwietnia 2014 r.
Data orzeczenia: 30 stycznia 2015 r.

​Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

III-CZP-0034_14_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r.

​Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lutego 2015 r., godz. 12:39
Przejdź do początku