Zagadnienia prawne

III CZP 19/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 2 marca 2012 r.
Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

​Czy dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez beneficjenta dofinansowania w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu, przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej z instytucją pośredniczącą?

III-CZP-0019_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 sierpnia 2012 r., godz. 9:37
Przejdź do początku