Zagadnienia prawne

III CZP 4/14

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 20 stycznia 2014 r.
Data orzeczenia: 23 maja 2014 r.

​Czy postępowanie przed sądem, w składzie którego uczestniczył sędzia zniesionego Sądu Rejonowego, przeniesiony na swój wniosek na inne miejsce służbowe decyzją wydaną i podpisaną w zastępstwie Ministra Sprawiedliwości w trybie artykułu 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2012.427.j.t.) przez Podsekretarza Stanu, dotknięte jest nieważnością?

Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 maja 2014 r., godz. 9:27
Przejdź do początku