Zagadnienia prawne

III CZP 2/14

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 8 stycznia 2014 r.
Data orzeczenia: 27 czerwca 2014 r.

Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?​

Uzasadnienie wniosku (Serwis internetowy Rzecznika Ubezpieczonych)

Dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 października 2014 r., godz. 12:16
Przejdź do początku