Zagadnienia prawne

III CZP 23/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 16 marca 2012 r.
Data orzeczenia: 6 czerwca 2012 r.

​Jaką opłatę sądową należy pobrać od skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące wyłącznie rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego?

III-CZP-0023_12_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r.

​Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej wartości przedmiotu zaskarżenia.

III-CZP-0023_12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2012 r., godz. 9:42
Przejdź do początku