Zagadnienia prawne

III CZP 28/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 27 marca 2012 r.
Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

​Czy stroną w rozumieniu art. 160 k.p.a. oprócz osób biorących udział w postępowaniu zakończonym wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej są również osoby nie biorące w nim udziału, ale których interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie (art. 28 k.p.a.)?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2012 r.

Osoby niebiorące udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji z naruszeniem prawa określonym w art. 156 § 1 k.p.a. są również uprawnione do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 160 § 1 k.p.a.

III CZP 28-12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 stycznia 2013 r., godz. 10:36
Przejdź do początku