Zagadnienia prawne

III CZP 31/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 30 marca 2012 r.
Data orzeczenia: 21 czerwca 2012 r.

​I. Czy w sytuacji, gdy ustawa nie przewiduje stwierdzenia we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem decyzji administracyjnej jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 417[1] § 2 k.c., odszkodowania z powodu wydania decyzji opartej na akcie prawnym, którego we właściwym postępowaniu stwierdzono nieważność, można żądać na innej podstawie, w szczególności więc, czy w sytuacji takiej będzie miał zastosowanie art. 417[1] § 1 k.c., czy też ogólna reguła odpowiedzialności przewidziana w art. 417 k.c.?

II. Czy jest decyzją wydaną bez podstawy prawnej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decyzja administracyjna wydana na podstawie aktu normatywnego, którego nieważność stwierdzono po wydaniu tej decyzji?

III-CZP-0031_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 21 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 września 2012 r., godz. 11:24
Przejdź do początku