Zagadnienia prawne

III CZP 33/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 10 kwietnia 2012 r.
Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

​Czy w skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony (art. 98 § 3 k.p.c.) wchodzą koszty przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem?

III-CZP-0033_12_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi zastępowanemu przez pełnomocnika będącego adwokatem koszty jego przejazdu do sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy były one niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

III-CZP-0033_12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 września 2012 r., godz. 11:28
Przejdź do początku