Zagadnienia prawne

III CZP 38/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 20 kwietnia 2012 r.
Data orzeczenia: 18 lipca 2012 r.

​Czy możliwe jest umorzenie z mocy samego prawa egzekucji z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym alimentów w przypadku braku złożenia przez wierzyciela w przeciągu roku wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania co do nieruchomości dłużnika?

III-CZP-0038_12_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r.

Artykuł 823 k.p.c. ma zastosowanie także do egzekucji świadczeń alimentacyjnych prowadzonej z nieruchomości.

III CZP 38-12.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 stycznia 2013 r., godz. 10:38
Przejdź do początku