Zagadnienia prawne

III CZP 44/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 16 maja 2012 r.
Data orzeczenia: 8 sierpnia 2012 r.

​Czy w sprawie o wpis własności w której zbywca nieruchomości zmarł przed złożeniem wniosku do Sądu, Sąd stosownie do treści przepisu art. 626[1] § 2 k.p.c. może uznać za uczestników postępowania jego następców prawnych mimo, że nie są oni jeszcze wpisani w księdze wieczystej, a w sytuacji braku dowodów wskazujących na krąg spadkobierców winien uprzednio podjąć czynności określone w treści przepisu art. 510 § 2 k.p.c., czy też może dokonać wpisu nowego właściciela a zawiadomienie o wpisie przeznaczone dla nieznanych obecnie Sądowi spadkobierców osoby wpisanej na podstawie art. 626[12] § 2 i § 3 złożyć do akt ze skutkiem doręczenia?

III-CZP-0044_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 8 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 stycznia 2013 r., godz. 10:41
Przejdź do początku