Zagadnienia prawne

III CZP 91/12

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 22 października 2012 r.
Data orzeczenia: 15 maja 2013 r.

​Czy środek odwoławczy, sporządzony przez pełnomocnika będącego radcą prawnym (adwokatem), skierowany do sądu niewłaściwego do jego rozpoznania, podlega odrzuceniu?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r.

Sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie, przekazuje je do rozpoznania sądowi właściwemu (art. 200 § 1 w związku z art. 391 § 1 i art. 397 § 2 k.p.c.).

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 lipca 2013 r., godz. 11:16
Przejdź do początku