Zagadnienia prawne

III CZP 53/22

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 13 lipca 2021 r.
Data orzeczenia: 6 kwietnia 2022 r.

​Czy podstawą wznowienia postępowania , o której mowa w art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego dotyczące takiego samego stosunku prawnego?

Umorzono postępowanie przed Sądem Najwyższym.

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 159/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie podziału Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na wydziały sprawy, które wpłynęły do wydziałów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i nie zostały zakończone przed dniem 1 stycznia 2022 r. podlegają zakreśleniu w dotychczas prowadzonych repertoriach.

agadnienie prawne III CZP 53/22 było dotychczas zarejestrowane pod sygnaturą III CZP 47/21.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 kwietnia 2022 r., godz. 14:17
Przejdź do początku