Zagadnienia prawne

III CZP 83/21

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 6 grudnia 2021 r.

​Czy zagrożenie nakazaniem zapłaty na podstawie art. 59815 § 1 kpc możliwe jest jedynie wówczas, gdy osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem nie wykonuje obowiązków wprost wskazanych w treści ugody regulującej kontakty z dzieckiem, czy też jest to możliwe także odnośnie obowiązków jakie mogą być wyinterpretowane z treści ugody?

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 159/2021 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie podziału Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na wydziały sprawy, które wpłynęły do wydziałów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i nie zostały zakończone przed dniem 1 stycznia 2022 r. podlegają zakreśleniu w dotychczas prowadzonych repertoriach.

Zagadnienie prawne III CZP 83/21 zostało zarejestrowane pod sygnaturą III CZP 87/22.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 kwietnia 2022 r., godz. 12:31
Przejdź do początku