Zagadnienia prawne

III CZP 79/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 17 września 2012 r.
Data orzeczenia: 12 grudnia 2012 r.

​Czy wierzyciel, który uzyskał ochronę w trybie art. 532 k.c. uczestniczy w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości przed wszystkimi wierzycielami osoby trzeciej i czy w takim przypadku konieczne jest zachowanie przez niego terminu wynikającego z art. 1036 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 20 lutego 2011 r.)?

III-CZP-0079_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 marca 2013 r., godz. 14:29
Przejdź do początku