Zagadnienia prawne

III CZP 47/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 23 maja 2012 r.
Data orzeczenia: 27 września 2012 r.

​Czy przepis art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. stanowi podstawę do zasądzenia od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów egzekucji, w przypadku umorzenia przez Komornika postępowania egzekucyjnego, na skutek uchylenia orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu?

III-CZP-0047_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 27 września 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 września 2012 r., godz. 13:01
Przejdź do początku