Zagadnienia prawne

III CZP 76/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 sierpnia 2012 r.
Data orzeczenia: 6 grudnia 2012 r.

​Czy ważna jest umowa darowizny nieruchomości zawartej pomiędzy powiatem a gminą bez indywidualnej zgody rady powiatu wyrażonej w trybie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.) na dokonanie czynności?

III-CZP-0076_12_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2012 r.

Do umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu, zawartej bez wymaganej do jej ważności zgody rady powiatu (art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), ma zastosowanie art. 103 k.c.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 marca 2013 r., godz. 14:24
Przejdź do początku