Zagadnienia prawne

III CZP 96/20

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 14 października 2020 r.
Data orzeczenia: 9 grudnia 2021 r.

Czy dla wyczerpania trybu, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze konieczne jest zaskarżenie odmowy uznania wierzytelności sprzeciwem do sędziego - komisarza, a następnie wniesieniem zażalenia do sądu upadłościowego?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r.

​Dla wyczerpania trybu, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, konieczne jest zaskarżenie odmowy uznania wierzytelności sprzeciwem do sędziego-komisarza, a w razie nieuwzględnienia sprzeciwu − wniesienie zażalenia do sądu upadłościowego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 grudnia 2021 r., godz. 14:50
Przejdź do początku