Zagadnienia prawne

III CZP 73/12

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 6 sierpnia 2012 r.
Data orzeczenia: 22 stycznia 2013 r.

​Czy może mieć wpływ na wysokość odszkodowania, przysługującego w związku z wydaniem z rażącym naruszeniem prawa decyzji o odmowie przyznania prawa własności czasowej gruntu (art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), okoliczność, że grunt ten w wypadku przyznania prawa własności czasowej podlegałby wywłaszczeniu na cele zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego?

III-CZP-0073_12_p.pdfUzasadnienie

W dniu 22 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 osobowym przejął sprawę do rozpoznania (sygn. akt I CSK 404/11) i oddalił skargę kasacyjną.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 lutego 2013 r., godz. 9:27
Przejdź do początku