Zagadnienia prawne

III CZP 48/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 25 maja 2012 r.
Data orzeczenia: 27 września 2012 r.

​Czy w sprawie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego legitymacja procesowa bierna przysługuje członkom komisji dyscyplinarnej, która w pierwszej instancji wydała z naruszeniem procedury orzeczenie o zwolnieniu nauczyciela z pracy?

III-CZP-0048_12_p.pdfUzasadnienie

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2012 r.

​Członek komisji dyscyplinarnej wyższej uczelni może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. za szkodę wyrządzoną przez naruszenie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

III CZP 48-12.pdfUzasadnienie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 stycznia 2013 r., godz. 10:43
Przejdź do początku