Zagadnienia prawne

III CZP 71/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 31 lipca 2012 r.
Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

​Czy w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd okręgowy rozpoznaje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w składzie jednego sędziego, czy też w składzie trzech sędziów zawodowych?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

Wniosek o zwolnienie  od kosztów sądowych w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 marca 2013 r., godz. 14:22
Przejdź do początku